Teraristika.net

Všechny informace na jednom místě

Chamaeleo (Trioceros) cristatus Nejvýraznějšími poznávacími znaky chameleonů je schopnost měnit barvy, jedinečná stavba oka a „vystřelovací“ jazyk dlouhý stejně jako tělo. Navzdory zažité představě chameleoni nedokáží změnit barvu na úplně každou – jednotlivé druhy mají vlastní velmit pestrou, ale omezenou paletu barev. Zbarvení také více ovlivňuje momentální nálada a rozpoložení zvířete než snaha splynout s okolím.

Zrak

Oči chameleonů jsou v celé živočišné říši naprostým unikátem. Chameleon dokáže vidět potravu i do vzdálenosti 1 000 m. Každé oko se pohybuje zvlášť a mozek každé oko i zvlášť vyhodnocuje. Aniž by se pohnul, dokáže plaz vidět celý svět okolo sebe – až na malou část přímo za svým tělem.

Po většinu času se chameleon dívá každým okem jinam. Na stejný bod zaměří obě oči tehdy, když chce ulovit potravu pomocí jazyka.

Chov

Chov chameleonů je náročnější než například agamy vousaté. Obecně se doporučuje zkušenějším chovatelům. Je nutné dodržet určité zásady – některé druhy chameleonů kupříkladu nebudou pít stojatou vodu.